Spletni portal Discover Ptuj

Spletni portal Discover Ptuj

Spletni portal DISCOVER PTUJ si prizadeva postati najobsežnejši spletni portal najstarejšega slovenskega mesta in omogočiti obiskovalcem Ptuja in širše regije (Slovenske gorice, Haloze) kvalitetne turistične informacije o njegovi kulturni dediščini, znamenitostih, turistični in gostinski ponudbi ter aktualnih prireditvah. Spletni portal DISCOVER PTUJ želi v svojih objavah na sodoben način približati zanimive in skrivnostne predele mesta in njegove okolice, prikazati njegovo bogato zgodovino in kulturne znamenitosti ter kulinarične posebnosti. S svojimi objavami želi dvigniti zanimanje za ohranjanje njegove bogate kulturne dediščine, saj ga izredno bogata zgodovina uvršča med bisere starih evropskih mest, tako starih mest kot je Ptuj pa v Evropi ni veliko.

Poslanstvo

Osnovna naloga spletnega portala Discover Ptuj je omogočiti obiskovalcem Ptuja in širše regije (Slovenske gorice, Haloze) kvalitetne informacije o njegovih znamenitostih, bogati kulturni dediščini, turistični in gostinski ponudbi ter aktualnih prireditvah. Uresničujemo jo z rednimi in aktualnimi objavami o znamenitostih in aktualnih dogodkih, ki so podkrepljene s slikovnim materialom ter multimedijo.

Vizija

Želimo ustvariti vodilni in najobsežnejši spletni portal na področju Ptuja in njegove širše regije, kar dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih povezav in odnosov z vsemi akterji na področju turizma in prireditev.

Vrednote

Znanje, sposobnost, inovativnost in zagnanost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo pri svojem delu zanesljivi in hitri. Naš cilj je biti prvi, ne samo pri promociji Ptuja in širše regije, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb vseh akterjev v turizmu. To dosegamo z nenehnim raziskovanjem novih področij in krajev samega mesta ter bližnjih Haloz in Slovenskih goric. Pri tem se poskušamo spoprijeti z vsakršnimi izzivi, ne glede na velikost in zahtevnost projekta in s fleksibilnimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja tako obiskovalcev portala kakor tudi vseh s katerimi sodelujemo. Pri tem gradimo dobre medsebojne odnose, ki so temelj za spoštljiv odnos do vseh, s katerimi sodelujemo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost združevati z temeljnim poslanstvom spletnega portala.

Kontakt:

promoTOUR Agencija za promocijo turizma
Spletni portal DiscoverPtuj.eu
Wilhelmova 5, SI – 2250 Ptuj
W: http://discoverptuj.eu/
T: +386 70 156 008
E: info@discoverptuj.eu

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.