Oglaševanje je eden od pomembnejših delov poslovanja in internet (splet) ima danes pred tradicionalnimi oglaševalskimi mediji vrsto prednosti (interaktivnost medija, doseganje ciljnih skupin in hitra odzivnost). Z nenehnim tehnološkim razvojem in nenehno dostopnostjo, spletno oglaševanje dejansko ponuja številne možnosti in priložnosti. Izrazite prednosti spletnega oglaševanja so tudi v tem, da omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti in nenehne dosegljivosti, posebej pomembno pa je nagovarjanje obiskovalcev na družbenih omrežjih, ki ponuja izjemno možnost razvoja podjetja in rast blagovne znamke. Na spletnem portalu MojSvet.Info nudimo svetovanje in načrtovanje ter izvedbo spletne oglasne akcije, pri tem pa dajemo velik poudarek na dobrih poslovnih odnosih, ki so temelj za uspeh in sovpadajo s poslanstvom spletnega portala.

Oglejte si pakete oglaševanja in nas povprašajte za 30% promocijski popust

Paketi oglaševanja

Zakaj oglaševati na spletnem portalu MojSvet.Info

Turizem je ena od najpomembnejših svetovnih gospodarskih dejavnosti in je dejansko civilizacijski dosežek sodobnega časa. Kot takšen predstavlja enega od temeljnih dejavnikov ekonomskega razvoja in je tesno povezan z drugimi gospodarskimi sektorji. Turistična ponudba torej povezuje številne druge gospodarske panoge in ima velike multiplikacijske učinke. V zadnjih letih se z naraščanjem povpraševanja po avtentičnih izkušnjah turistični trg zelo spremenil. Turisti si na potovanjih zraven klasičnega spoznavanja znamenitosti želijo posebne doživljajske izkušnje, ki se odražajo tudi v spoznavanju kulture in izobraževanja. Pri tem se z naraščanjem povprečne izobrazbe pri turistih povečuje zanimanje za umetnost, kulturo, zgodovino in duhovnost. Turisti si torej na svojih potovanjih želijo posebnega doživetja, pri tem pa se vse bolj večajo zahteve po individualizaciji turističnih paketov in avtohtoni krajevni ponudbi ter kulturni dediščini za relativno nizko ceno.

Zraven tega so turisti vse bolj ozaveščeni in se pred potovanjem na določeno destinacijo podrobno informirajo o njenih posebnostih. Informacij na spletu je veliko, redke pa so tako obsežne in celovite kot jih ponuja spletni portal MojSvet.Info. Ravno zaradi svojega koncepta in odličnih informacij o znamenitostih, ki so preverjene na terenu, se spletni portal MojSvet.Info uvršča med hitro rastoče spletne portale z velikim potencialom. Ponujamo namreč pravo informacijo in preverjeno izkušnjo iz lastnih potovanj.

Zanimivi paketi oglaševanja, koncept 365/24 in optimizacija na spletne iskalnike

S konceptom oglaševanja 365/24 na MojSvet.info lahko samo pridobite, saj so objave v paketih oglaševanja na spletnem portalu dosegljive vse dni v letu in to ves dan. Naše oglasne akcije so optimizirane na spletne iskalnike (SEO – Search Engine Optimizations) in podprte s ključnimi besedami (keywords).  Pakete je po 1 letu oz. obdobju oglasne akcije možno podaljšati, pri tem pa ponujamo 10-30% popusta.

Oglejte si pakete oglaševanja in nas povprašajte za 30% promocijski popust

Paketi oglaševanja

Copyrighted Image !