Kebelj (Zajčev grad) na Pohorju

Kebelj (Zajčev grad) na Pohorju

Pohorje je pogorje, ki leži v severovzhodni Sloveniji in je pretežno poraščeno z iglastim gozdom. Razteza se med reko Dravo na severu ter Dravskim in Ptujskim poljem na jugu, na zahodu seže do Dravograda in Slovenj Gradca, na vzhodu do Maribora in na jugu do Slovenskih Konjic. V dolžino meri približno 50 km, v širino pa 20 km, njegov glavni greben pa teče v smeri vzhod-zahod (V-Z). Najvišji del Pohorja je zahodni del, ki leži nad Slovenj Gradcem (smučišče Kope). Osrčje Pohorja predstavlja planotast svet s številnimi barji v njegovo južno pobočje Velikega vrha (1344) pa so se v teku tisočletij zajedli gorski potoki, ki so ob močnih neurjih kot hudourniki poglabljali svojo strugo. Med njimi so nastajali padajoči grapasti hrbti s širokimi pobočji ter s kopastimi planjami.

zajčev grad zajčev grad

Te gorske struge s svojimi hudourniki so žive meje med pohorskimi vasicami, ki čepijo v planinskem soncu v zimskih vetrovih, v dišečem pošumevanju globokih črnih zimzelenih gozdov. Med gorskima potokoma Oplotnico in Čadramščico se dviga strmi Veliki vrh, na njegovem razglednem slemenu pa čepi vasica Kebelj z dvema gradovoma. O tega je na Kebeljskem vrhu zanimiv okrogel, podrt stolp oz. Zajčev grad (Kebelj). To je bil najvišje ležeči grad na Pohorju, od katerega je ostal le stolp premera 9 m z 2,5 m debelimi zidovi. Zajčev grad je po omenjenem stolpu zna tudi kot edini znani okrogli stolp na Štajerskem, ime pa je dobil (tako ga imenujejo domačini) po lastniku zemlje, na kateri stojijo ti ostanki utrdbe (stolpa). Ohranjeni ostanki stolpa na vrhu kope nad vasjo Kebelj, ki je imel čokato obliko, značilno za romanski slog še vedno dobro kažejo ohranjeno gradnjo z linami v 1. nadstropju in trami. Osrednji del gradu je bil 200 m bolj zahodno, kjer je čisto na koncu nad strmino stala grajska kapelica. Do osrednjega dela gradu pridemo, če nadaljujemo pot mimo stolpa proti zahodu, od njega so ostali le skromni ostanki. Ohranila se je približno polovica stolpa, jedro pa skorajda ni več razpoznavno. Grajski plato je izravnan, tako da iz njega ni več moč razbrati nekdanje tlorisne podobe gradu. Vidni so le ostanki nekaterih zidov in obrambnega jarka, ki je obdajal grajsko jedro.

zajčev grad

Stolp je bil gornji obrambni del utrjenega zgornjega kebeljskega gradu, katerega lastnik Timo Kebeljski (Tymo de Gybel) se prvič omenja leta 1251. Leta 1254 v zapisih povezanih z gradom zasledimo kebeljska viteza Dimona in Wiganda. Leta 1294 nastopi prva neposredna omemba gradu kot castrum Gybel, leta 1363 se grad omenja kot vest Gybel auf dem Pacher (utrdba Kebelj na Pohorju) in leta 1379 ponovno kot castrum Gybel. Grad je bil krški fevd, skupaj s kebeljskim uradom, ki je bil najbrž v spodnjem gradu (Zbegov grad), pa ga je krški škof Janez leta 1387 izročil v zajem celjskima grofoma Hermanu in Viljemu. Kebeljski gospodje so se ob tem v 14. stol. preselili v spodnji Zbegov grad, Zajčev grad pa je kasneje prehajal v last različnih gospodov. Leta 1441 ga je kot dediščino po umrlem bratu Frideriku Ptujskem dobila Neža Stunberška, leta 1449 pa je Leutold Stunberški prodal oba gradova Konradu Pesničarju. Leta 1485 je bil grad v posesti Sigmunda in Henrika Prueschenska, ki sta ga pridružila štatenberski gospoščini. V urbarju te gospoščine iz leta 1490 se omenja deželno sodišče pri opustelem gradu. Grad je torej že tedaj bil opustel oz. razdejan. Grad je povezan s številnimi legendami, med domačini pa je znan tudi kot “Mučeniški stolp”, ker naj bi v njem mučili ljudi. Znana je pripoved, da je med Zajčevim in Zbegovim gradom potekal podzemni hodnik, Kebeljčani še dandanes radi pripovedujejo tudi o svojih daljnih prednikih, ki so uničili svoja gospodarja, roparska kebeljska graščaka. Živa je tudi lokalna pravljica o cvetočem Marijinem zakladu na Zajčjem gradu v kebeljskih strminah.

Zajčev grad (Kebelj)

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Zajčev grad (Kebelj) 46.413423, 15.451289 Kebelj (Zajčev grad) na Pohorju Med gorskima potokoma Oplotnico in Čadramščico se dviga strmi Veliki vrh, na njegovem razglednem slemenu pa čepi vasica Kebelj z dvema gradovoma. O tega je na Kebeljskem vrhu zanimiv okrogel, podrt stolp oz. Zajčev grad (Kebelj). Podrobnosti...

Viri:

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.