Foto: Žička kartuzija

Foto: Žička kartuzija

Žička kartuzija (latinsko Domus in Valle Sancti Johannis), je ime kartuzijanskega samostana v skriti dolini sv. Janeza Krstnika, v kraju Stare Slemene, v bližini naselja Žiče v občini Slovenske Konjice. Žička kartuzija je zagotovo zibelko kartuzijanskega reda na slovenskem in zgodovinski samostan evropskega pomena. Kljub temu, da kartuzijanov že več kot 200 let ni več, je v kartuziji ostal njihov pečat. Ne samo kulturno-zgodovinsko, ampak tudi na duhovnem področju. Slikovita dolina z mogočno Žičko kartuzijo je prav skrivnostna in s svojo spokojnostjo obiskovalcu omogoči umik pred civilizacijo, kjer dobi občutek, da čas teče drugače, mir in tišino, pa je enostavno treba doživeti. V obdobju romanike, leta 1084 je na novo nastali kartuzijanski red (njegov izvor je v Franciji) iz doslej še ne povsem pojasnjenih razlogov v drugi polovici 12. stoletja naselil omenjeno dolino, Žičko kartuzijo pa je po starih zapisih okoli leta 1160 ustanovil štajerski mejni grof Otokar III. Traungauski (+1164). Z ustanovno listino jo je leta 1165 potrdil njegov sin Otokar IV. Traungauski iz rodbine Traungavcev, od leta 1180 štajerski vojvoda Otokar I. (+1192). Gre za najstarejšo kartuzijo v Srednji Evropi in za prvi samostan tega reda zunaj Francije in Italije.

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.