Foto: Ribniško jezero na Pohorju

Foto: Ribniško jezero na Pohorju

Barja so posebni tipi življenjskega okolja za katero je značilno stalno ali občasno zastajanje vode. Porasla so z vodoljubnimi in vlagoljubnimi rastlinami, iz katerih nastaja šota. Šota namreč nastaja iz odmrlih rastlinskih delov, predvsem šotnih mahov, ki zaradi pomanjkanja zraka ne razpadejo popolnoma v humus, ampak se v procesu pooglenitve spremene v šoto. Poznamo dve različici barja, nizko in visoko barje. Razlikujeta se glede preskrbe rastlin z vodo. Nadvse zanimivo je Ribniško jezero na Pohorju, ki je visoko šotno barje in se je razvilo pred 8.000 leti na pobočju vzhodno od Ribniškega vrha, med ruševjem in v zamočvirjeni kotanji obdani s smrekovimi gozdovi. Jezero leži na višini 1.490 m.n.m. pod Jezerskim vrhom, zanj pa je značilno, da se napaja samo z deževnico. Dolgo je 84 m, široko do 40 m in 0,6-1 m globoko. Jugo-zahodno in jugo-vzhodno so v razdalji 20 do 40 m še 3 manjša jezera okroglaste oblike s premerom okoli 10 m. Pot do jezera je lahka in nezahtevna, najbližje izhodišče pa je iz Ribniške koče, ki leži na višini 1.507 m.n.m. Sprehod do jezera traja v eno smer kakšnih 30 minut in je primeren tudi otroke.

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.