Foto: Prirodoslovni muzej Slovenije

Foto: Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije je osrednji slovenski muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino in je ena od najstarejših slovenskih kulturnih in znanstvenih institucij, ki izvira iz Deželnega muzeja., ki je bil kot Kranjski deželni muzej ustanovljen s sklepom Deželnih stanov Kranjske dne 15. oktobra 1821 in s potrditvijo tedanje vlade dne 8. junija 1826. Še vedno se nahaja v isti stavbi kot Narodni muzej Slovenije in je zadolžen oziroma se ukvarja z ohranjanjem, proučevanjem in komuniciranjem z nematerialno in materialno naravno dediščino. Ustanovo sestavljajo botanične, geološke in zoološke zbirke, ki odlično predstavijo svoja področja. Stalne postavitve obsegajo geološko-paleontološko zbirko s fosili iz slovenskih najdišč in osrednjim eksponatom, skoraj popolnim okostjem mamuta. Okostje je staro okoli 20.000 let. Pozornosti vredna sta tudi 84 cm dolg ribji skelet, star okoli 210 milijonov let, ki je bil najden v Vratih ob Tominškovi poti na Triglav, in pa vosati kit iz miocena, ki so ga našli v Sv. Benediktu v Slovenskih Goricah. Ena od ustanovnih zbirk je tudi zbirka mineralov barona Žige Zoisa. Žal Prirodoslovni muzej Slovenije trenutno doživlja prostorsko stisko, saj si prostore na kot rečeno še vedno deli z Narodnim muzejem Slovenije. Del depoja muzejskih zbirk se zaradi prostorske stiske celo nahaja v BTCj-u. Upanje za boljše čase dajejo že več let pripravljeni načrti za gradnjo nove muzejske stavbe v biološkem središču pod Rožnikom.

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.