Foto: Olomouc, zgodovinski biser Češke

Foto: Olomouc, zgodovinski biser Češke

Olomouc (nemško: Olmütz; češko: Haná dialekt: Olomóc ali Holomóc) je mesto na severu Češke ob reki Moravi oz. v Moravsko-šlezijskem okraju. S približno 100.000 prebivalci je peto največje češko mesto in sodi med najlepša v državi. Mesto v katerem ima sedež tudi škofija je v preteklosti bilo glavni center nekdanje Velike Moravske države. Grb Olomouca sestavljajo moravski orel s črkami SPQO, kar pomeni ˝Senatus Populusque Olomuciensis˝ (latinsko: Senat in prebivalci Olomouca). Grb in napis asociirata na rimski naslov Senatus Populusque Romanus in z njim želi mesto poudariti, da je še vedno glavni center Velike Moravske.

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.