Foto: Muzej na prostem Rogatec

Foto: Muzej na prostem Rogatec

V sklopu dvorca Strmol deluje tudi Muzej na prostem Rogatec. Zametki muzeja izhajajo iz prvotne ideje o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita, ki je z leti prerasla v največji lokalni muzej na prostem v Sloveniji. Zaradi kulturnih, etnoloških, krajinskih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti ima poseben pomen za Republiko Slovenijo, zato je bil z odlokom Vlade Republike Slovenije leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Stalna muzejska zbirka predstavlja življenje in delo ljudi ter ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa na območju južno od Donačke gore, Boča in Maclja v času od 19. do sredine 20. stoletja. V muzeju je poskrbljeno za organizirano vodenje, ob tem pa izvajajo zanimiv pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila (pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kovaštvo, kamnoseštvo, kuhanje in lupljenje vrbovega šibja, velikonočne butare in košarice iz testa, božične šprudle, piščali iz lubja, peka kruha, hoja na hoduljah).

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.