Foto: Črno jezero na Pohorju

Foto: Črno jezero na Pohorju

Šotna barja z jezerci, v Sloveniji sodijo med najmikavnejše naravne znamenitosti. Med nje zagotovo sodi tudi Črno jezero na Pohorju, ki je umetnega nastanka in leži na gozdnatem slemenu med Tremi Kralji in Osankarico na nadmorski višini 1.200m. Pohodniki so jezero odkrili že leta 1836, nastalo pa je z umetnim povečanjem kotanje ob koncu ledene dobe pred 8.000 leti, ko se je ta zamočvirila. Pred 150 leti so ga povečali kot zbiralnik vode za lesno plavnico, ki je zagotavljala splavljanje hlodovine v dolino po t.i. vodnih drčah ali po rižah (po pohorsko). Glede nastanka jezera je spleteno tudi veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki pomenijo dragoceno etnološko in kulturno dediščino, specifično za ta del Pohorja.

Foto: Črtomir Rosić

Fotografija je zaščitena! Za dovoljenje kopiranja ali objave lahko zaprosite na info@mojsvet.info.